Ansökan om anläggningsbidrag

Ansökan om anläggningsbidrag

 • Tecken kvar
 •  

  Kontaktperson / uppgiftslämnare

 •  

  Konto

 • Gå vidare till nästa flik överst på sidan

 • Anläggningen

  Till ansökan måste senaste godkända Verksamhetsberättelse, Årsredovisning samt medlemsförteckning lämnas in innan vi kan behandla er ansökan.

 •  

  Bidragsgrundade kostnader

  Ange belopp i kronor. Finns ingen kostnad, skriv 0.
 •  

  Övriga kostnader

  Ange belopp i kronor. Finns ingen kostnad, skriv 0.
 •  

  Intäkter

  Ange belopp i kronor. Finns ingen intäkt, skriv 0.
 •  

  Överskott/underskott

  Ange belopp i kronor. Finns inget överskott/underskott, skriv 0.
 •  

  Investeringar

  Ange belopp i kronor. Finns ingen investering, skriv 0.
 • Investeringsbilaga

 • Ekonomiredovisning

 • Budget för innevarande år

 • Så här behandlar vi dina personuppgifter
  De personuppgifter som du lämnar i detta formulär behandlas endast för att administrera ditt ärende, fråga, synpunkt eller felanmälan. Strömstads kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen.
  Du hittar information om hur vi hanterar personuppgifter på
  www.stromstad.se/personuppgifter