Ansökan om medel till folkhälsoinsatser

Ansökan om medel till folkhälsoinsatser

 • Allmänna uppgifter

 •  

  Uppgifter om sökanden

 • Tecken kvar
 •  

  Uppgifter för utbetalning

 • Bakgrund, syfte, mål och målgrupp

 •  

  Genomförande

 • Redovisning

 • Om du behöver skicka med ytterligare underlag i din ansökan kan du göra det här


 • Detaljerad budget

 • Så här behandlar vi dina personuppgifter
  De personuppgifter som du lämnar i detta formulär behandlas endast för att administrera ditt ärende, fråga, synpunkt eller felanmälan. Strömstads kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen.
  Du hittar information om hur vi hanterar personuppgifter på www.stromstad.se/personuppgifter