Ansökan om bidrag för samlingslokaler

Ansökan om bidrag till samlingslokaler

 • Uppgifter om förening

 • Kontaktperson/uppgiftslämnare

 •  

  Konto

 • Fastigheten/uthyrning

 • Bidragsgrundande kostnader

 • Övriga kostnader

 • Bilaga

 • Verksamhetsplan

 • Verksamhetsberättelse

 • Ekonomisk årsredovisning

 • Revisionsberättelse

 • Så här behandlar vi dina personuppgifter
  De personuppgifter som du lämnar i detta formulär behandlas endast för att administrera ditt ärende, fråga, synpunkt eller felanmälan. Strömstads kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen.
  Du hittar information om hur vi hanterar personuppgifter på www.stromstad.se/personuppgifter