Ansökan om grund- och aktivitetsbidrag - Kultur

Ansökan om grund- och aktivitetsbidrag - Kultur

 • Uppgifter om föreningen

 • Tecken kvar
 •  

  Konto

 •  

  Kontaktperson/Uppgiftslämnare

 •  

  Styrelse - Ordförande

 •  

  Styrelse - Sekreterare

 •  

  Styrelse - Kassör

 •  

  Verksamhet 

 •  

  Medlemmar

 • Antal 0-6 år

 • Antal 7-20 år

 • Antal 21 år eller äldre

 • Totalt antal medlemmar

 •  

  Bilaga - Stadgar

 • Medlemsförteckning

 • Årsmötesprotokoll

 • Verksamhetsberättelse

 • Så här behandlar vi dina personuppgifter
  De personuppgifter som du lämnar i detta formulär behandlas endast för att administrera ditt ärende, fråga, synpunkt eller felanmälan. Strömstads kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen.
  Du hittar information om hur vi hanterar personuppgifter på www.stromstad.se/personuppgifter