Ansökan om arrangörsbidrag - Kulturföreningar och ideella aktörer

Ansökan om arrangörsbidrag - kulturföreningar och ideella aktörer

Arrangörsstöd till föreningar inom kulturområdet går att söka två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. Dessa ansökningsperioder meddelas på kommunens hemsida. Strömstads kommun stöttar ideella arrangörer av kulturevenemang, både föreningar, enskild person eller grupper av människor.

Vi uppmanar särskilt sökanden till samverkan med föreningar, studieförbund och regionala finansiärer. Medlen beviljas utifrån kriterier som går att läsa mer om i dokumentet ”Stöd till föreningar och arrangemang i Strömstads kommun” på hemsidan, samt utifrån befintlig budget.

Företagare som söker sponsormedel för kommersiella evenemang kan inte söka föreningsstöd.

Återrapportering
Efter avslutat evenemang ska en redogörelse över uppnått resultat inlämnas till Strömstads kommun inom två månader efter avslutat evenemang. Återrapporteringen fylls i webformuläret Redovisning av arrangörsbidrag - kultur. Om inte detta görs kan kommunen kräva återbetalning av utbetalat stöd.

Vid frågor om din ansökan – kontakta kulturansvarig Tove Meyer tove.meyer@stromstad.se

 

 •  Förening

 • Tecken kvar
 •  

  Kontaktperson/uppgiftslämnare

 •  

  Konto

 • Information om projektet

 • Ekonomi

 •  

  Så här behandlar vi dina personuppgifter
  De personuppgifter som du lämnar i detta formulär behandlas endast för att administrera ditt ärende, fråga, synpunkt eller felanmälan. Strömstads kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen.
  Du hittar information om hur vi hanterar personuppgifter på www.stromstad.se/personuppgifter