Begäran om ersättning för sammanträde och förrättning utöver ordinarie möten för förtroendevald

Begäran om ersättning för sammanträde och förrättning utöver ordinarie möten för förtroendevald

 • Personuppgifter

 • Tecken kvar
 •  

  Redovisning av uppdrag • Redovisning av uppdrag 2 • Redovisning av uppdrag 3

 •  

  Intygas

 • Så här behandlar vi dina personuppgifter
  De personuppgifter som du lämnar i detta formulär behandlas endast för att administrera ditt ärende, fråga, synpunkt eller felanmälan. Strömstads kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen.
  Du hittar information om hur vi hanterar personuppgifter på www.stromstad.se/personuppgifter