Begäran om registerutdrag enligt GDPR


Begäran om registerutdrag enligt GDPR

 • Med den här blanketten kan du begära att få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig hos Strömstads kommun. Om vi hanterar personuppgifter om dig kommer du att få ett registerutdrag inom 30 dagar.

  Du kan välja om registerutdraget ska skickas med rekommenderat brev till din folkbokföringsadress eller om du vill hämta på Kommuncentret i Stadshuset (legitimation krävs). Så kallat känsliga personuppgifter skickas alltid med rekommenderat brev till folkbokföringsadress.

  Så här behandlar vi dina personuppgifter
  De personuppgifter som du lämnar i detta formulär behandlas endast för att administrera ditt ärende, fråga, synpunkt eller felanmälan. Strömstads kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen.
  Du hittar information om hur vi hanterar personuppgifter på www.stromstad.se/personuppgifter

  Vilka uppgifter behöver jag lämna i e-tjänsten?
  De uppgifter om dig som vi hanterar är: namn, personnummer och kontaktuppgifter. Dessa uppgifter behövs för att vi ska kunna leta reda på information om dig i våra register. Kontaktuppgifterna används för att kunna kontakta dig för frågor eller för att ge svar på din förfrågan.

  Handläggningstid
  Ett registerutdrag skickas som senast inom 30 dagar.

  Skyddad identitet och förfrågan om minderåriga
  Om du eller ditt barn har skyddad identitet, eller om din förfrågan avser en minderårig, ska du inte använda denna tjänst. Kontakta registrator på kommunledningsförvaltningen genom att ringa kommunens växel på telefon 0526-190 00.


 • Kontaktuppgifter

 • Bifoga personbevis från Skatteverket här. Du kan också skicka in det till kommunen eller lämna in det i kommuncentret i Stadshuset