Begäran om registerutdrag enligt GDPR


Begäran om registerutdrag enligt GDPR

 • Med den här e-tjänsten kan du begära att få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig hos Strömstads kommun. Om vi hanterar personuppgifter om dig kommer du att få ett registerutdrag inom 30 dagar. Om du använder e-tjänsten så kommer du att få ett meddelande om när ett registerutdrag finns att hämta under Mina sidor, där du loggar in med din  e-legitimation.

  Har du inte möjlighet att använda e-tjänsten kan du använda en blankett (kontakta i så fall Kommuncenter på telefon 0526-190 00). Då får du välja om registerutdraget ska skickas med rekommenderat brev till din folkbokföringsadress eller om du vill hämta på Kommuncentret i Stadshuset (legitimation krävs). Så kallat känsliga personuppgifter skickas alltid med rekommenderat brev till folkbokföringsadress.

  Så här behandlar vi dina personuppgifter
  De personuppgifter som du lämnar i detta formulär behandlas endast för att din begäran om registerutdrag och med stöd av dataskyddsförordningen. Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för den personuppgiftsbehandling som sker i respektive nämnd. Till varje nämnd hör en förvaltning.

  Du hittar information om hur vi hanterar personuppgifter på www.stromstad.se/personuppgifter

  Vilka uppgifter behöver jag lämna i e-tjänsten?
  E-tjänsten kräver inloggning och signering med e-legitimation för att säkerställa din identitet.
  De uppgifter om dig som vi hanterar är: namn, personnummer och kontaktuppgifter. Dessa uppgifter behövs för att vi ska kunna leta reda på information om dig i våra register. Kontaktuppgifterna används för att kunna kontakta dig för frågor eller för att ge svar på din förfrågan.
  Vi sparar dina personuppgifter i max 1 år för att kunna besvara eventuella följdfrågor från dig.

  Välj nämnd
  På blanketten väljer du vilken/vilka nämnder som du vill begära ut uppgifter från. Det är nämnden i en förvaltning som har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och korrekt.

  Handläggningstid
  Ett registerutdrag skickas som senast inom 30 dagar.

  Skyddad identitet och förfrågan om minderåriga
  Om du eller ditt barn har skyddad identitet, eller om din förfrågan avser en minderårig, ska du inte använda denna tjänst. Kontakta registrator på kommunledningsförvaltningen genom att ringa kommunens växel på telefon 0526-190 00.


 • Kontaktuppgifter

 • Bifoga personbevis från Skatteverket här. Du kan också skicka in det till kommunen eller lämna in det i kommuncentret i Stadshuset