Intyg från arbetsgivaren om löneavdrag för förtroendevald

Intyg från arbetsgivaren om löneavdrag för förtroendevald

För ersättning vid förlorad arbetsinkomst. Intyg skall alltid lämnas till HR-avdelningen, i samband med tillträde som förtroendevald politiker eller för de fall förhållandet för den förtroendevalde ändras ( t ex ny lön, ny arbetsgivare). Den enskilde ansvarar för att uppgifterna är korrekta och att motsvarande löneavdrag sker! 

 •  

  Arbetsgivarens / egenföretagarens personuppgifter

 • Tecken kvar
 •  

  Vid anställning: Ifylles av arbetsgivare

 • Tecken kvar
 •  

  Löneavdrag vid ledighet för uppdrag som förtroendevald inom Strömstads kommun

 •  

  Underskrift av arbetsgivaren (skriv ut och skriv under)

 •  

  Egenföretagare: Ifylles av förtroendevald

  Som egenföretagare är det inte alltid lätt att redovisa förlorad arbetsinkomst med ett belopp. Schablonbelopp kan då användas, se arvodesreglemente med bilaga eller kontakta HR-support

 • Så här behandlar vi dina personuppgifter
  De personuppgifter som du lämnar i detta formulär behandlas endast för att administrera ditt ärende, fråga, synpunkt eller felanmälan. Strömstads kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen.
  Du hittar information om hur vi hanterar personuppgifter på www.stromstad.se/personuppgifter