Redovisning av arrangörsbidrag

 

Redovisning av arrangörsbidrag - kultur

 • Genomfört projekt

 •  

  Ansvarig för projektet (motpart)

 • Redovisning av projektet

 • Redovisa i grova drag projektets kostnader och dess finansiering i förhållande till den budget som lämnats in vid ansökan

  Specifiera:
   - Egen finansiering
   - Övrig finansiering
   - Bidrag från Strömstads kommun

 • Övriga upplysningar

 • Så här behandlar vi dina personuppgifter
  De personuppgifter som du lämnar i detta formulär behandlas endast för att administrera ditt ärende, fråga, synpunkt eller felanmälan. Strömstads kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen.
  Du hittar information om hur vi hanterar personuppgifter på www.stromstad.se/personuppgifter