Ansökan om bidrag från Stiftelsen J E Johanssons fond

Ansökan om bidrag från Stiftelsen J E Johanssons fond

 • Stiftelsens ändamål är "att avkastningen årligen skall utdelas till en välskött idrottssammanslutning inom Strömstad, som bidrag till ungdomens fysiska fostran".
 • Tecken kvar
 •  

  Konto

 • Tidigare tilldelning

 •  

  Redogörelse

 • Ytterligare motivering

 • Så här behandlar vi dina personuppgifter
  De personuppgifter som du lämnar i detta formulär behandlas endast för att administrera ditt ärende, fråga, synpunkt eller felanmälan. Strömstads kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen.
  Du hittar information om hur vi hanterar personuppgifter på www.stromstad.se/personuppgifter