Orosanmälan till Socialtjänsten

Orosanmälan till Socialtjänsten vid misstanke eller kännedom om att barn far illa

enligt 14 kap 1 § Socialtjänstlagen

 •  

  Barnet/Ungdomen orosanmälan avser

 • Tecken kvar
  ÅÅMMDD
 • eller motsvarande
 • Tecken kvar
 • och/eller mobilnummer
 •  

  Vårdnadshavare/förälder 1

 • eller motsvarande
 • Tecken kvar
 • och/eller mobilnummer
 •  

  Vårdnadshavare/förälder 2

 • eller motsvarande
 • Tecken kvar
 • och/eller mobilnummer
 •  

  Uppgiftslämnare

 • OBS! Fyll ej i dina kontaktuppgifter om du som privatperson vill vara anonym.
 • Tecken kvar
 •  

  Beskrivning

 • Gå till nästa flik överst på sidan

 • Instruktioner för anmälan gällande oro för barn eller ungdom

  Eftersom Strömstad kommun arbetar utifrån BBiC är det viktigt att anmälan innehåller den information som ska redovisas i BBiC-formuläret anmälan. För att detta ska kunna göras önskar vi att innehållet i anmälan fokuserar på de frågor som finns nedan.

  Förutom uppgifter om namn, personnummer, adress, telefonnummer bör anmälan innehålla information kring:

  • Vad består oron av? (Försök att vara så konkret som möjligt)
  • Vad är det som gör att ni anmäler just nu?
  • Hur länge har oro funnits?
  • Var befinner sig barnet/den unge just nu?
  • Finns det andra barn i familjen?
  • Har åtgärder vidtagits, i så fall vad?
  • Är det något särskilt att beakta när vi kontaktar barnet/den unge och/eller vårdnadshavarna?
  • Känner vårdnadshavaren/vårdnadshavarna till att anmälan görs?
  • Känner barnet/den unge till att anmälan görs?
  • Skulle ni kunna tänka er att medverka vid en träff för att diskutera anmälan/informationen med de berörda?
  • Finns det något som fungerar bra när det gäller barnets/den ungessituation? 


  Ifylld anmälan skickas i väl förseglat kuvert till:

  Strömstads kommun
  IFO Barn och unga
  Brunnsgatan 2
  452 80 Strömstad


  Skicka även ett mejl till ifobarnochunga@stromstad.se och meddela att en orosanmälan skickats (ange inga personuppgifter och dylikt i mejlet)

  Obs! Om orosanmälan är av akut karaktär ska alltid telefonkontakt tas direkt till IFO barn och unga på telefon: 0526-192 77 eller till kommunens växel: 0526-190 00.

   


  Information om personuppgiftslagen (PuL)

  Personuppgifter i blanketter hanteras enligt lagen om behandling av personuppgifter, 26 § Personuppgiftslagen (PuL).