Synpunkt/fråga Stadsutveckling i Strömstads kommun


Synpunkt/fråga Stadsutveckling i Strömstads kommun

 • Strömstad behöver ett levande centrum med mötesplatser för alla åldrar. Hur vi kommer dit engagerar många Strömstadsbor och näringsidkare. Parallellt pågår arbetet med en långsiktig plan för Strömstad och Skee (en så kallad Fördjupad översiktsplan).
  Här hittar du information om hur du lämnar synpunkter på denna plan.
  https://stromstad.se/fop-stromstad-skee

  Du kan ställa frågor eller skicka synpunkter till oss via formuläret nedan. Våra tjänsteman svarar på frågor så snart som möjligt.

  Gäller ditt inspel FÖP kommer det att finnas med i den samrådsredogörelse som görs när tidsfristen för allmänhetens synpunkter går ut, den 30 november.

  Du kan lämna dina svar anonymt. Tyck gärna till - dina inspel är värdefulla för oss!

   

   

 • Så här behandlar vi dina personuppgifter
  De personuppgifter som du lämnar i detta formulär behandlas endast för att administrera ditt ärende, fråga, synpunkt eller felanmälan. Strömstads kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen.
  Du hittar information om hur vi hanterar personuppgifter på
  www.stromstad.se/personuppgifter

 • Så tar vi hand om synpunkter

  Inkomna förslag och synpunkter hanteras inom det pågående arbetet för att utveckla centrum. De registreras in i vårt diarium för alla att ta del av.frågor och synpunkter av allmänintresse publiceas på stromstad.se, se länk nedan. Undantag är uppgifter som sekretesskyddas enligt lag.

  • Synpunkter får lämnas anonymt, men publiceras med svar på webbplatsen enbart om synpunkten bedöms vara av allmänintresse eller ge underlag till förbättringar.
  • Synpunkter som innehåller kränkande personuppgifter, förolämpningar, förtal eller personangrepp publiceras inte. Finns det en sakfråga i synpunkten besvaras frågan till synpunktslämnaren (om adress är angett) med information om att synpunkten inte kommer publiceras på grund av innehållet.
  • Synpunkter där tjänstemän namnges kommer att justeras så att funktion eller titel istället används vid publiceringen på webbplatsen.
  • För frågor eller synpunkter på enskilda politiska beslut hänvisas till respektive parti eller politiker