Ansökan om fast torgplats

Ansökan om fast torgplats

 • Uppgifter om sökanden (betalningsansvarig)

 • Gå till nästa flik överst på sidan

 • Företaget

 •  

  Torgplats

 • Sista ansökningsdag är 30 september.

  Besked om tilldelning av torgplats sker under februari.

  Faktura på torgplats kommer att skickas ut i samband med besked om tilldelning och skall vara betald senast 31 maj.

  Ej betald torgplatsavgift i tid betraktas som att platsen ej önskas och kommer att erbjudas annan sökande.

  Strömstads kommun redovisar innehavare av torgplats till lokala skattemyndigheten.

  För frågor kontakta Conny Hansson, tel. 0526-191 56.

  Information angående tillfällig torgplats samt övriga regler och taxor hittar du här.

 • Så här behandlar vi dina personuppgifter
  De personuppgifter som du lämnar i detta formulär behandlas endast för att administrera ditt ärende, fråga, synpunkt eller felanmälan. Strömstads kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen.
  Du hittar information om hur vi hanterar personuppgifter på www.stromstad.se/personuppgifter